Revebarna

Presentasjon av "Revebarna".

"Revebarna" er gruppa med de minste barna våre, fra 1-3 år.

Vi er heldige å ha 6 herlige "Revebarn". 

For oss er det viktig at både barn og foreldre får oppleve trygghet i barnehagen vår, derfor er et tett og daglig foreldresamarbeid viktig for oss.

Vi bruker mye repetisjon av sanger, regler og eventyr fordi gjenkjenning er en kilde til mestring, læring, glede, samhold og utvikling for barn i denne alderen. Faste rutiner er vi også nøye på samtidig som vi er fleksible i forhold til nye barn og innkjøring. Det gir en myk overgang og skaper raskt en trygg hverdag for de små. 

Bemanningen vår ser slik ut: Pedagogisk leder for "Revebarna" er Agneta. Maria som barne- og ungdomsarbeider og Målfrid som assistent, begge med mer enn 20 års ansiennitet i barnehagen.

Kommunikasjon på tvers av avdelingene flyter godt og vi ser det som en stor styrke å være en liten og oversiktlig arena, i forhold til å kunne samarbeide om barna for å fange opp det hvert barn trenger å styrkes og øves på. 

Trygghet, omsorg, lek og humor er kjernen i hverdagen med holdningen om at barna har gode hensikter med hva de gjør. Vi veileder barna og er den trygge havnen når de er i barnehagen. Den trygge havnen de trenger for å være i en god utvikling.

Velkommen til oss <3