Ut på tur

Vi er veldig glad i å være ute i naturen.

Vi går mye på tur i barnehagen.

Hver torsdag er det fast turdag. Da pakker vi sekken med niste og drar avsted, i skogen eller til sjøen.

Noen ganger har vi bålmat, andre ganger brødmat.

Om sommeren drar vi på en båttur eller to.

Ellers i uka blir det stort sett kortere turer; spontane og ofte på barnas initiativ.

Skogen er vår aller nærmeste nabo, så vi trenger bare å gå ut døren for spennende eventyr.

Visste du for eksempel at det bor både bjørner og dinosaurer i Strengereid-skogen? ;-)

 

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal bidra til at barna

-opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.

-får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

-opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer , inne og ute, året rundt.

-videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.

Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.